Hem­mot­te­le­vat ja tehok­kaat paket­ti­hoi­dot

Vil­lI Vadel­man koko­nais­val­tai­sil­la paket­ti­hoi­doil­la hem­mot­te­let itseä­si tai lähim­mäis­tä­si. Voit ren­tou­tua kai­kes­sa rau­has­sa ja naut­tia olos­ta­si samal­la kun kehoa­si hoi­va­taan.

VIL­LI VADEL­MA -hem­mot­te­lu­het­ki

2 h 10 min / 130€
[Hem­mot­te­lua arjen ja mie­len piris­tyk­sek­si]

VIL­LA VADEL­MA -hem­mot­te­lu­het­ki sopii hyvin, kun kai­paat vir­kis­tys­tä ja het­ken omaa aikaa.
Tämän hoi­don jäl­keen olet kuin uusi ihmi­nen.

Hoi­toon sisäl­tyy:

 • Ren­tout­ta­va sel­kä­hie­ron­ta kuu­mil­la kivil­lä, 15 min
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to iho­si tar­pei­den mukaan (esim. puh­dis­tus, kos­teu­tus tai kiin­tey­tys).
 • Uudis­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee) 25 min tai vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (dekol­tee, kädet ja käsi­var­ret) 25 min
 • Kes­to­vä­ri rip­siin ja kul­miin
 • Kul­ma­kar­vo­jen muo­toi­lu
 • Mini­ma­ni­kyy­ri kuo­rin­nal­la ja lak­kauk­sel­la
 • Kevyt meik­ki

Kädet ja jalat vir­keik­si!
-hel­li­mis­het­ki

120 min / 100€
[Keven­tää askel­ta, ren­tout­taa ja vir­kis­tää]

Hel­li­mis­het­ki sopii hyvin, kun kai­paat omaa aikaa, vir­kis­tys­tä arkeen tai juh­laan. Sopii erin­omai­ses­ti myös tal­viai­kaan, jol­loin iho kui­vuu her­käs­ti.

Hoi­toon sisäl­tyy:

Perus­teel­li­nen jal­ka­hoi­to

 • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Lak­kaus
 • Kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen
 • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (jalat ja sää­ret)

Vir­kis­tä­vä käsi­hoi­to

 • Ren­tout­ta­va käsi­kyl­py
 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (kädet ja käsi­var­ret)
 • Lak­kaus

KUU­MA­KI­VI­HIE­RON­TA + HET­KES­SÄ HELEÄK­SI -kas­vo­hoi­to

105 min / 98 €
Hoi­toon sisäl­tyy:
 • Kui­va­har­jaus
 • Syvä­ren­tout­ta­va kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta basalt­ti­ki­vil­lä
 • Heleyt­tä­vä kas­vo­hoi­to (pintapuhd.kuorinta, kevyt pai­ne­lu­hie­ron­ta, naa­mio)

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
Rip­set ja kul­mat 20 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 5 € 
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

VIL­LI VADEL­MA -hem­mot­te­lu­päi­vä

3 h / 180€

[Rau­hal­lis­ta hem­mot­te­lua arjes­ta irtau­tuen]

VIL­LI VADEL­MA -hem­mot­te­lu­päi­vä sopii hyvin, kun kai­paat ren­tout­ta­vaa tau­koa ja hyvää miel­tä arjen kii­ree­seen ja haluat pitää itses­tä­si eri­tyis­tä huol­ta. Hem­mot­te­lun ohel­la nau­tit her­kul­li­sen vat­saa hel­li­vän smoot­hien. Vink­ki! Tämä hem­mot­te­lu­nau­tin­to sopii erin­omai­ses­ti myös tule­vil­le mor­sia­mil­le.

Hoi­toon sisäl­tyy:

Vir­kis­tä­vä jal­ka­hoi­to alkuun ja smoot­hie

 • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
 • Kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen
 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (jalat ja sää­ret)
 • Lak­kaus

Kir­kas­ta­va ja vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to yksi­löl­li­sel­lä naa­miol­la

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Mar­jai­nen kas­vo­naa­mio (rää­tä­löi­ty iho­tyy­pin mukai­ses­ti)
 • Kir­kas­ta­va hoi­to­voi­de

Heleyt­tä­vä käsi­hoi­to  naa­miol­la

 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Kos­teut­ta­va kyn­si­nau­ha­hoi­to
 • Lak­kaus
 • Vir­kis­tä­vä kos­teus­voi­de
 • Käsien hie­ron­ta
 • Kos­teut­ta­va vita­mii­ni­naa­mio tai para­fii­ni-läm­pö­naa­mio

 

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Varaa aika

Ota Yhteyt­tä

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villavadelma.fi

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin tai säh­kö­pos­tia.
Ajan­va­raus toi­mii käte­väs­ti myös net­ti­va­rauk­sel­la!

Mak­su­vä­li­nei­nä ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land
Direc­tion