Käsi­hoi­dot ja kyn­sien lak­kauk­set

Käsien iho ja kyn­net ovat jat­ku­vas­sa käy­tös­sä ja kai­paa­vat sään­nöl­lis­tä huo­len­pi­toa. Vil­la Vadel­man käsi­hoi­doil­la pidät huo­len, että käte­si voi­vat hyvin ja näyt­tä­vät kau­niil­ta.

Käsi­hoi­dot

Pika­kä­si­hoi­to

30 min / 30€

Sisäl­tää kyn­sien vii­lauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, lak­kauk­sen ja voi­teen.

*Hoi­to­jen yhtey­des­sä 20 €

Perus­teel­li­nen käsi­hoi­to

50 min / 49€

Sisäl­tää vii­lauk­sen, kyl­ve­tyk­sen, kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, kuo­rin­nan, hie­ron­nan (käm­me­net ja käsi­var­ret) ja lak­kauk­sen.

Käsien hem­mot­te­lu­hoi­to

75 min / 60€

Hoi­ta­va ja samal­la hel­li­vä käsi­hoi­to. Hoi­toon sisäl­tyy käm­me­nien ja käsi­var­sien kuo­rin­ta, käsi­kyl­py, kyn­sien vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen hoi­to ja hie­ron­ta kyy­när­päi­hin asti. Kai­ken kruu­naa kos­teut­ta­va, kal­li­sar­voi­sia ravin­tei­ta ja luon­nol­li­sia vita­mii­ne­ja sisäl­tä­vä suklaa-appel­sii­ni läm­pö­naa­mio käsil­le. Lopuk­si kyn­net laka­taan tai kiil­lo­te­taan valin­ta­si mukaan. Suklaa-appel­sii­ni läm­pö­naa­mio on teho­kas kos­teut­ta­va luo­mu­hoi­to, joka sisäl­tää pal­jon ravin­tei­ta, vai­kut­ta­via ainei­ta ja luon­nol­li­sia vita­mii­ne­ja.

Kos­teut­ta­va & vita­mii­ni­ri­kas, teho­hoi­ta­va käsi­naa­mio

+10€ (hoi­to­jen yhtey­des­sä)

Kyn­sien kes­to­lak­kaus

Shel­lac -kes­to­lak­kaus kyn­sil­le

60 min / 45€

Täl­lä lak­kauk­sel­la saat kau­niin ja kes­tä­vän lak­kauk­sen vahin­goit­ta­mat­ta kynt­tä. Kyn­nen pin­taa ei tar­vit­se vii­la­ta tai pora­ta. Lak­ka kui­va­te­taan led-valol­la ja nor­maa­lin lakan kui­va­tusai­ko­ja ei tar­vi­ta. Hoi­to sisäl­tää kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, kes­to­lak­kauk­sen, kyn­si­nau­ha­öl­jyn ja käsi­voi­teen.

Shel­lac-lakan pois­to ja uusi lak­kaus

70 min / 50€

Sisäl­tää van­han Shel­lac-lakan pois­ton, kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, uuden kes­to­lak­kauk­sen, kyn­si­nau­ha­öl­jyn ja käsi­voi­teen.

Pelk­kä Shel­lac-lakan pois­to

20 min / 15€

Sisäl­tää Shel­lac-lakan pois­ton, kyn­si­nau­ha­öl­jyn ja käsi­voi­teen.

Perus­teel­li­nen käsi­hoi­to Shel­lac -lak­kauk­sel­la

90 min / 69€

Hoi­toon sisäl­tyy kuo­rin­ta, kyn­si­nau­ho­jen hoi­to, vii­laus muo­toon, shel­lac-lak­kaus sekä käsien ja käsi­var­sien hie­ron­ta.

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Varaa aika

Ota Yhteyt­tä

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villavadelma.fi

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20
La klo 10–16

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land